header image

Ademhalingsbescherming

< Terug naar overzicht
jagatex
jagatex
jagatex
jagatex

Veel werknemers worden op de werkplek blootgesteld aan verontreinigde lucht, hierdoor dienen er mogelijk maatregelen te worden getroffen. Als het nodig is de ademhalingswegen te beschermen, dient men eerst de risico’s goed te definiëren.
Verontreinigingen kunnen in verschillende verschijningsvormen optreden: stofdeeltjes, rook, nevel, gassen en dampen. Ook combinaties van verontreinigingen zijn mogelijk en er kan sprake zijn van zuurstofverdringing. Als op geen andere manier het inademen van bijvoorbeeld stof en/of gas kan worden voorkomen, moeten werknemers bij schadelijke hoeveelheden stof of gas/damp ademhalingsbescherming dragen. Ademhalingsbescherming kunnen we onderscheiden in afhankelijke adembescherming en onafhankelijke adembescherming.
De meest voorkomende omgevingsafhankelijke systemen zijn:

  • onderhoudsvrije filters: bedekken mond, neus en kin en hebben een hoge acceptatie bij de gebruiker
  • halfgelaatsmaskers: bedekken mond, neus en kin en verkrijgbaar in uitvoeringen met 1 of 2 filters
  • volgelaatsmaskers (o.a. stofmaskers) bedekken mond, neus, kin en gezicht. Dit masker beschermt ook de ogen en heeft de beste aansluiting op het gezicht. Alle mogelijke filters kunnen met dit masker worden gecombineerd.

Het assortiment van ademhalingsbescherming is onderverdeeld in diverse subgroepen.
In deze groep bieden wij u de ruime keuze tussen onderstaande A-merken en (goedkopere) B-merken.

Merken